2016. december 4., vasárnap

ŐSÖK NAPJÁN FERDE SZEMMEL

2015. augusztus 20., csütörtök


ŐSÖK NAPJÁN FERDE SZEMMEL...

Az igazság mindig a részletekben rejlik, mint például a komolyabb könyvek alján a forrás hivatkozások, vagy a szerződésekben az apró-betűs részek. Így van ez az élet számos területén is, nyitott szemmel járva a figyelmes szemlélődő olyasmit vehet észre, amit mások észre sem vesznek, vagy ha igen, akkor a tudatukig nem jut el, és így semmilyen ingert nem vált ki. Az Óbuda Blog Történész Szamárcsapás oldalához úgy kapcsolódik ez a megtörtént esemény, hogy a hivatalos oldal képviselői minden esetben megpróbálják mellőzni az ősi magyar krónikáink leírásait. Az internetes név nélküli firkászok, az MRSZ közösségi oldalának szerkesztője, a TTE és a feltörekvő-átképzett történészeknek hívott agy nélküli "droidok" szinte sportot űznek abból, hogy lejárassák a krónikaírók hiteles történelmi tudósításait. Egy igazán hagyományőrző rendezvénysorozattól azonban nem ezt várná a jó magyar ember...Gondoltam lemegyek Bugacpusztára és megnézem, hogy a PPKE történészei- ezen rendezvénysorozat hivatásos szakértői-az eltelt egy évben elolvasták-e a magyar nép történetére vonatkozó krónikáinkat, vagy továbbra is a több évtizedes ostobaságokat erőltetik tovább. Titkon reménykedtem benne, hogy az ősök emlegetésével krónikáink elbeszélései is előtérbe kerülnek majd. Most sem történt így, csak a történészek ismétlik önmagukat egy magyar nemzetinek hirdetett rendezvény keretein belül.

A HUN- AVAR-MAGYAR FŐVÁROS SICAMBRIA-ÓBUDA MAGYEREN ! 
ÉS NEM A TISZÁNÁL !

ÖKÖRCSAPÁS


Sajnos azt láttam, hogy minden plakáton az állt a kiállítósátorban, hogy mi "hont foglaltunk" !
Melyik krónikánk az, ahol "honfoglalást" emlegetnek az ősi írások? Ez az a kérdés amire sok évtizede illene választ adnia az ezen a rendezvénysorozaton is előretörő hivatásos történészeinknek!Persze ŐK válasz helyett a krónikáinkat igyekeznek lejáratni, vagy elhallgatni! Azt sem értem egyáltalán, hogy a "Kárpát-medencében élő magyarok legnagyobb hagyományőrző rendezvénye"hogyan teheti meg azt, hogy ilyen szinten átverje az embereket? Ugyanis mindenki, aki "honfoglalás" elnevezést alkalmaz, az a magyarság ellenes véleményét fejezi ki !
 MINDEN PLAKÁTON A "HONFOGLALÁS SZEREPELT" ! 

HOL ÍRNAK A KRÓNIKÁINK HONFOGLALÁST ÉS 

FINNUGRIZMUST?


Még csak nemrég érkeztem, de nagy kár volt ide leautókázni, itt nagyban megy a népbutítás. Sok évtized alatt semmi nem változott! Bosszúsan továbbsétálva a nagy sátornál látom aláírást gyűjtenek ATILLA szobrára. Megérdeklődöm, hogy hová akarják majd rakni a szobrot...Azt válaszolja az úriember, hogy valahova Budapestre... Mondom neki, hogy az igen rossz ötlet. Kérdezi, hogy én hova raknám? Rögtön mondtam is neki, hogy természetesen oda ahol ATILLA VÁROSA SICAMBRIA-ÓBUDA volt, MAGYERRE vagyis a mai Csillaghegyre, ahogy a krónikáink is írják. Azt mondja az nagyon kiesik és a krónikáink nem írják. Mondom: de igen írják, a Magyarok Története és a Gesta is írja és már bánom, hogy nem hoztam le mindkét könyvet. Az ürge meg csak okoskodott tovább... Pedig indulás előtt még éreztem, agyaltam is rajta, hogy vinnem kéne a krónikáinkat, mert tuti, hogy debilekkel is összefut ilyen helyen az ember. Aztán otthagytam a szavazatgyűjtést, mert ostobaságot nem írok alá. Komoly problémák vannak a fejekben, teljes a tudatlanság!


A MAGYAROK TÖRTÉNETÉNEK 257 oldalán 
a következőket láthatjuk: 
Tehát ezeken az oldalakon olvashatunk a műben, a Székhelyről a Hun-Magyar fővárosról Sicambria-Óbudáról! 


MONGOLIDIÓTIZMUS

Árpád vezér Kertai Zalán festménye
KURULJÁJJ...

Árpád fejedelem megfestett képe is egy mongol-idióta arc volt, ahogy a kiállított koponyák is állítólag mind mongoloidok voltak. Van azonban egy komoly bökkenő: mi sosem voltunk mongolok! Magyar törzsek sosem tartottak "Kurultajt" mert az mongol, és NEM magyar! Tehát ez az állami rendezvény NEM a Magyarok Országos Gyűlése-azt pont ez miatt kellett kicsinálni! A legsötétebb szocializmusból ismert könyv-kitiltás pedig ismét megjelent, a történészek ismétlik önmagukat! A főszervezők Grandpierre Attila könyveit rakatták el a standokról a politikus-történész fővédnök-országgyűlés alelnök utasítására. Mi található a csillagász-előadó könyveiben ami ekkora ijedtséget vált ki a szervezőknél?  Rögtön utána is néztem a könyvek tartalmának! Mégsem áll ezek szerint az antropológus nemzeti fesztiválarc kutatása biztos lábakon? Miért kell eltüntetni a Kárpát-medence magyarságáról szóló könyveket, konkurenciát jelent vagy csak simán fáj az igazság ? Valóban tovább lehet vakítani az embereket ?


JÓL JEGYEZZÜK MEG !

NEKÜNK AZT KELL HALLGATNI

 ÉS OLVASNI AMIT 

BETILTANAK-ELREJTENEK ELŐLÜNK !

A Kárpát-medence az ősi műveltség világközpontja 1/2
Grandpierre K. Endre. megjelent: KAPU 2005.06-07, 107-108.Ezeréves titkok sűrűsödnek a magyar történelemben és az emberek tudatában, fölfedezetlen, nemlétezőnek látszó titkok, mikről nem esik szó, és amelyekre nincs válasz sehol. Ha van valami, ami jelzi a magyar történelem rejtett jellegét, úgy ez az. Látszólag azonban minden rendben van, a legnagyobb rendben, vita nincs sehol, természetesen a történetírásban sem, amiből szinte arra lehetne következtetni, hogy a viták hiánya, teljes mellőzése a tudományosság alapkövetelménye. A szemlélőnek azonban föltűnik, hogy mégiscsak van két merőben ellentétes fölfogású történészi tábor. További érdekesség: a két tábor között nincs semmilyen vita, azaz, pontosabban, a nem hivatalos tisztségben ülő, tehát szabadnak nevezhető történészek tábora ugyan folytonosan bírálja a hivatalosak nézeteit, ámde a másik oldalról, egy-két indulatos, becsmérlő kifakadástól eltekintve, éppúgy nem jön válasz, mintha holdbéli szúnyogok döngését hallanák, a titoközön pedig afféle tudat mögötti mocsárként szabadon gőzölöghet tovább.

A Kárpát-medence az ősi műveltség világközpontja 2/2


 A tárgyunkkal kapcsolatos, fölöttébb izgalmas ezeréves titkokra (a magyarok őseredetének, őshonos vagy jövevény voltának és az ezekkel kapcsolatos, itt amúgy is kifejtendő) titkokra utalnunk pedig fölösleges. Nem hallgatható el azonban, hogy e titkok körül eltorzult kódok formájában Európa egyik legrégibb nemzetének, a magyarságnak történelmi drámája zajlik. És ez az, amiért nem hallgathatunk erről a kérdésről. A vitákat lefújták – de a történelem választ követel.

A magyar népnek, de a világnak is, jogában áll eldönteni, megtudni, mi történt Közép-Európában 896-ban és határozott választ kapni az alábbi kérdésekre:


1) Mi az igazság, békés bejövetelről, a kinti magyarok visszatéréséről, honvisszavételről volt szó, vagy fegyveres hódításról? Melyik a régibb feltevés?


2) Kik képviselik az első és kik a másik feltevést? 


Lehetséges, hogy a honvisszafoglalás valóban csupán néhány hóbortos történész és műkedvelő bolondériája?

3) Miről tanúskodnak a középkori magyar és nem magyar krónikák?


4) Mit tanúsítanak a történeti tények?

5) És, végére hagyva, a döntő kérdés: Cui prodest? 

– Kinek használ? Kinek az érdeke?

Ha ezekre a kérdésekre kellő választ kapunk, megvilágosodhat előttünk a történelem egy bonyolultan homályos szakasza.


A Kurultaj(mongol gyűlés) állami szervezőinek tehát a Kárpát-medencében lévő magyarok őshonosságával van problémájuk, és politikai céljaik érdekében ezt mindenáron üldözik és elhazudják. Ez is egy kitűnő példa az ez ügyben is elmaradt rendszerváltásra.

Őseink forognak sírjukban

Az miképpen lehetséges, hogy a Magyar- Turán alapítvány szakértő történészei nem ismerik a krónikáinkat és a Szkíta-Hun-Avar-Magyar fővárost Sicambria-Óbudát? 
Miért kell a fővárost valahová a Tisza mellé fantáziálni továbbra is? Hol-mikor találták ennek tudományos nyomát, hol vannak a feltárások dokumentumai? Ez valóban egy nemzeti köntösbe bujtatott történész rendezvény, ahol ugyanazt az elavult ökörcsapást erőltetik tovább, mint ahogy eddig is tették? Ebben az országban semmi nem változott, a népnek cirkusz kellett, hát megkapták de rendesen....Megfogadtam, hogy nem jövök ide többet, egyszerűen semmi értelme, a benzinköltséget sem éri meg rákölteni, az autópálya matricáról nem is beszélve. Dilettáns történész-dogmákon az internetet böngészve is mérgelődhetek, azért nem kell idejönni, jófajta sört és ételt meg a hűtőmben is találok, és még árnyékot sem kell keresnem a pusztában. Ahogy ezen járt az agyam kifelé sétálva, az óriási Atilla képként ábrázolt főemlős-majompofa vicsorgott rám búcsúzóul. Gondoltam vicsorogj csak, úgysem látjuk egymást soha többé...

2015. Ősök Napja                              Egyed Zoltán Pajzsvivő